Η συμφωνία Media Markt και Olympia Group συμφερόντων του Πάνου Γερμανού για την απόκτηση ελέγχου του λιανικού δικτύου της γερμανικής εταιρίας στην Ελλάδα, είναι πλέον γεγονός.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η συμφωνία προβλέπει τη σύσταση κοινής εταιρίας στην οποία ο όμιλος Olympia θα έχει την απόλυτη πλειοψηφία των μετοχών.

Η εταιρία θα λειτουργεί αυτόνομα στα consumer electronics, προσφέροντας σημαντικές συνέργειες στις δραστηριότητες της Olympia Group μέσω των καταστημάτων Public.

Δεδομένης της δραστηριότητας της Media Markt στην Ελλάδα, η νέα συμφωνία της Olympia χαρακτηρίζεται συμπληρωματική στις δραστηριότητες της αλυσίδας Public, αυξάνοντας τη διείσδυση της Olympia Group στο σκέλος των οικιακών (λευκών) συσκευών, στην οποία έχει ήδη εισέλθει μέσω της Westnet Distribution και της συνεργασίας με τη Sharp.

Σημειώνεται ότι θα ακολουθήσει η διαδικασία έγκρισης από την Επιτροπή Ανταγωνισμού και εν συνεχεία, θα τεθεί σε εφαρμογή πλάνο ανάπτυξης της νέας εταιρίας.

Η Media Markt διαθέτει 12 καταστήματα στην Αθήνα και σε άλλες μεγάλες πόλεις της χώρας, παρουσία που ξεκίνησε το 2005.

Πηγή:

Share: