Μία δεσμευτική προσφορά κατατέθηκε στο ΤΑΙΠΕΔ για την απόκτηση του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της ΕΕΣΣΤΥ. Η ΕΕΣΣΤΥ ανήκει κατά 100% στο ΤΑΙΠΕΔ και παρέχει υπηρεσίες συντήρησης του σιδηροδρομικού τροχαίου υλικού.

Ουσιαστικά η ιταλική εταιρεία σιδηροδρόμων Ferrovie dello Stato Italiane (FSI), μέσω της θυγατρικής τους, κατά 100%, ΤΡΑΙΝΟΣΕ, κατέθεσαν τη δεσμευτική προσφορά για την εταιρεία τροχαίου υλικού του ΟΣΕ (ΕΕΣΣΤΥ).

Όπως αναφέρει το ΤΑΙΠΕΔ, η διαδικασία αξιολόγησης θα εκκινήσει άμεσα και θα διεξαχθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στους όρους του διαγωνισμού. Οι Ιταλοί αποκτούν και τη συντήρηση των τρένων

Στο πρώτο στάδιο της διαδικασίας είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον η Ferrovie και η Skoda Transportation από την Τσεχία.
Η ΕΕΣΣΤΥ ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 2013 και δραστηριοποιείται στην συντήρηση και στην ομαλή λειτουργία του σιδηροδρομικού τροχαίου υλικού, με απώτερο σκοπό την επίτευξη ασφαλούς και αξιόπιστης λειτουργίας του σιδηροδρομικού συστήματος.

Αν και αρχικά αποτελούσε κομμάτι του Οργανισμού Σιδηροδρόμου Ελλάδας, η εταιρεία ανεξαρτητοποιήθηκε από τον Όμιλο ΟΣΕ και λειτουργεί ως πλήρως ανεξάρτητη εταιρεία, με ξεχωριστή διοίκηση και οργάνωση, σύμφωνα και με τις επιταγές της ελληνικής και κοινοτικής νομοθεσίας.

Πέρα από την ΤΡΑΙΝΟΣΕ, με την οποία δεσμεύεται με πολυετή σύμβαση, έχει πελάτη την ανταγωνίστρια της, Rail Cargo Logistics Goldair.

Από οικονομικής σκοπιάς, με απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Μεταφορών, έχει εγκριθεί ο προϋπολογισμός 2018 της ΕΕΣΣΤΥ, σύμφωνα με το ισχύον Ευρωπαϊκό Σύστημα Λογαριασμών – ΕSA.

Τα έσοδα της ΕΕΣΣΤΥ ανέρχονται στα 45,76 εκατ., τα έξοδα στα 43,99 εκατ. και το θετικό ισοζύγιο στα 1,77 εκατ.

Πηγή:http://www.fpress.gr/epixeiriseis/story/55160/oi-italoi-apoktoyn-kai-tin-eessty

 

Share: