Συρρικνώνεται ο αριθμός των νέων που επιθυμούν να εργαστούν στον τομέα της γεωργίας στη Γερμανία, με εκείνους που το επιλέγουν να καλούνται να αντιμετωπίσουν προκλήσεις, όπως τα υψηλά κόστη απόκτησης, οι περίπλοκες γραφειοκρατικές απαιτήσεις και το περιορισμένο εισόδημα.

Ο γεωργικός τομέας δεν προσαρμόζεται στη νέα γενιά και πολλοί νέοι αποθαρρύνονται από τα μακρά, σκληρά ωράρια εργασίας, τις συνεχείς αλλαγές και την έλλειψη σταθερού εισοδήματος. Όταν αναλαμβάνουν γεωργικές εκμεταλλεύσεις, πολλοί νέοι αγρότες αντιμετωπίζουν την ανάγκη να πραγματοποιήσουν δαπανηρές επενδύσεις.

Για να ενθαρρυνθούν οι νέοι γεωργοί, η ΕΕ προσφέρει επιδοτήσεις σε αγρότες ηλικίας κάτω των 35 ετών. Εκτός από τις τακτικές άμεσες ενισχύσεις, οι νέοι γεωργοί λαμβάνουν επιπλέον 44 ευρώ ανά εκτάριο. Στη Γερμανία, αυτό σημαίνει ότι περίπου 48 εκατ. ευρώ θα φτάσουν σε νέους αγρότες φέτος.

Ωστόσο, αυτό που μοιάζει με ένα μεγάλο ποσό, στην πραγματικότητα ανέρχεται μόλις στο 1% των άμεσων ενισχύσεων που λαμβάνει ήδη η Γερμανία από το ταμείο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ).

Αναφορικά με αυτό, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Νέων Αγροτών (CEJA) καλεί, ώστε το 4% του κεφαλαίου της ΚΑΠ να δεσμευθεί για τους νέους αγρότες στον επόμενο προϋπολογισμό της ευρωπαϊκής πολιτικής.

Πηγή:

Share: