Στην τελική ευθεία βρίσκονται δύο νέα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας, με στόχο την κάλυψη έως 2.000 θέσεων απασχόλησης στο υπουργείο Πολιτισμού και στις Περιφέρειες.

Τα προγράμματα θα «τρέξει» ο ΟΑΕΔ, ο οποίος αυτή την περίοδο συγκεντρώνει τις ανάγκες των φορέων που θα ενισχυθούν με προσωπικό και τις ειδικότητες που χρειάζονται.Νέα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας στον πολιτισμό και στις Περιφέρειες

Ειδικά στο υπουργείο Πολιτισμού η πλειοψηφία των θέσεων θα αφορά βοηθητικό φυλακτικό προσωπικό Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ενώ στις Περιφέρειες θα προσληφθεί διοικητικό προσωπικό, με χαρακτηριστικά παρόμοια με εκείνα της αντίστοιχης προκήρυξης για τους δήμους.

Ειδικότερα τα προγράμματα θα αφορούν θέσεις πλήρους απασχόλησης, θα έχουν 8μηνη διάρκεια, ενώ οι ωφελούμενοι θα έχουν πλήρη  εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα.

Προκειμένου δε να επιτευχθεί ο στόχος της διευκόλυνσης της επανένταξης των ανέργων στην αγορά εργασίας το πρόγραμμα θα περιλαμβάνουν κατάρτιση και συμβουλευτική που θα επιτρέπει τη βελτίωση των δεξιοτήτων των συμμετεχόντων, προσαρμοσμένων στις σύγχρονες απαιτήσεις των αναγκών της αγοράς εργασίας.

Στο μεταξύ με Κοινή Υπουργική Απόφαση ανανεώνονται για άλλους 12 μήνες οι συμβάσεις των ανέργων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα απασχόλησης κοινωφελούς εργασιας του ΟΑΕΔ στον δημόσιο τομέα της υγείας.

Συγκεκριμένα όπως αναφέρει η ΚΥΑ «οι ωφελούμενοι απασχολούνται για άλλους δώδεκα (12) μήνες υπό τους ίδιους όρους και στις ίδιες θέσεις».

Υπενθυμίζεται ότι το πρόγραμμα αφορά στην απασχόληση 4.000 μακροχρόνια ανέργων σε νοσοκομεία και υποκαταστήματα του ΕΟΠΥΥ.

Κριτήρια μοριοδότησης

Τα κριτήρια μοριοδότησης στα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας είναι τα εξής:

· Χρονικό διάστηµα συνεχόµενης εγγεγραµµένης ανεργίας (έως 60 μήνες)

· Χρονικό διάστηµα συνεχόµενης εγγεγραµµένης ανεργίας του συζύγου των ανέργων (έως 60 μήνες)

· Αναπηρία του υ̟ποψήφιου σε ̟ποσοστό 50% και άνω

· Ετήσιο εισόδηµα, ατοµικό ή οικογενειακό

· Ηλικία

· Αριθµός ανήλικων τέκνων

· Αριθµός εξαρτώµενων τέκνων ΑµεΑ µε ̟ποσοστό ανα̟ηρίας 67% και άνω.

Αγγελική Μαρίνου

Πηγή:http://www.insider.gr/hristika/ergasia/77571/nea-programmata-koinofeloys-ergasias-ston-politismo-kai-stis-perifereies

 

Share: