Ο μέσος μισθός για όσους εργάζονται με πλήρη απασχόληση μειώθηκε κατά 1,23% σε διάστημα ενός έτους, ενώ ένας στους εργαζόμενους απασχολείται με σύμβαση μερικής απασχόλησης και απολαβές που φτάνουν τα 391,92 ευρώ.

Αποκαλυπτικά για την κατάσταση που επικρατεί στην ελληνική αγορά εργασίας είναι τα στοιχεία από τις αναλυτικές περιοδικές δηλώσεις που υποβλήθηκαν στον ΕΦΚΑ τον Δεκέμβριο του 2018.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι ο μέσος μισθός για όσους εργάζονται με πλήρη απασχόληση μειώθηκε κατά 1,23% σε διάστημα ενός έτους, ενώ ένας στους εργαζόμενους απασχολείται με σύμβαση
μερικής απασχόλησης και οι μεικτές απολαβές του μόλις που φτάνουν τα 391,92 ευρώ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΦΚΑ, το 70,2% των μισθωτών εργάζονται με πλήρη απασχόληση (1,53 εκατομμύρια), ενώ το 29,88% με μερική απασχόληση (655.000).

Οι γυναίκες «πλήττονται» περισσότερο από την μερική απασχόληση καθώς το 54,79% των part time εργαζομένων είναι γυναίκες, ενώ αντίστοιχα το 43,33% των πλήρως απασχολούμενων είναι γυναίκες.

Από τους εργαζόμενους με πλήρη απασχόληση, οι έξι στους δέκα αμείβονται με έως 1.000 ευρώ μεικτά, ενώ μόλις ένας στους πέντε εργαζόμενους λαμβάνει μεικτές αποδοχές άνω των 1.000 ευρώ το μήνα.

Στο σύνολο των ασφαλισμένων, το 21,87% απασχολείται στον κλάδο «Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο», το 13,26% σε «Ξενοδοχεία και Εστιατόρια» και το 13,04% στον κλάδο «Μεταποιητικές Βιομηχανίες».

Υπάλληλοι γραφείου και Πωλητές

Ένας στους δυο μισθωτούς, δηλαδή οι μισοί εργαζόμενοι της χώρας, είναι υπάλληλοι γραφείου και πωλητές.

Η κατηγορία επαγγέλματος στην οποία απασχολείται ο μεγαλύτερος αριθμός ασφαλισμένων στις επιχειρήσεις, είναι «Υπάλληλοι Γραφείου», με ποσοστό 22,59%. Ακολουθεί με 21,53% ο κλάδος της Παροχής Υπηρεσιών και Πωλητές σε καταστήματα και υπαίθριες αγορές», ενώ το 13,33% απασχολείται ως «Ανειδίκευτοι Εργάτες, Χειρώνακτες και Μικροεπαγγελματίες». 

Από τους εργαζόμενους στις κατασκευές το 30,59% είναι αλλοδαποί. Αντίστοιχα από τους εργαζόμενους σε ξενοδοχεία και εστιατόρια το 16,67% είναι αλλοδαποί.

Πηγή:

Share: