Στις 29 Αυγούστου 2019, ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών παρουσίασε ένα σχέδιο μείωσης της φορολογικής επιβάρυνσης των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

Κατά την παρουσίαση αυτή πρότεινε τη μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης των ΜΜΕ μέσω της σταδιακής κατάργησης του φόρου αλληλεγγύης και περιορίζοντας το επίπεδο του εταιρικού φόρου που καταβάλλουν οι επιχειρήσεις αυτές στο 25% των κερδών. Ο υπουργός οικονομικών πρότεινε επίσης την θέσπιση ενός ανώτατου φορολογικού ορίου (για όλες τις φορολογικές επιβαρύνσεις) το οποίο δεν θα ξεπερνά το 45%.
Ενώ ο βασικός συντελεστής του εταιρικού φόρου σε ομοσπονδιακό επίπεδο είναι 15%, οι τοπικοί φόροι και ο φόρος αλληλεγγύης αυξάνουν το όριο αυτό.

Πηγή:

Share: