Η μελέτη της HSBC βασίστηκε σε δείγμα 18.000 εργαζομένων από 163 διαφορετικές χώρες του πλανήτη.

Σημαντική ώθηση στις απολαβές ενός εργαζόμενου μπορεί να δώσει η προοπτική εργασίας στο εξωτερικό και δη ένα επάγγελμα μακριά από τη χώρα που γεννήθηκε.

Όπως επιβεβαιώνουν ολοένα και περισσότερες μελέτες, οι νέοι που μετακομίζουν στο εξωτερικό, προκειμένου να αναζητήσουν νέες επαγγελματικές ευκαιρίες, βγαίνουν τελικά κερδισμένοι γιατί η εργασία στο εξωτερικό μπορεί να αυξήσει τις απολαβές τους τουλάχιστον κατά 30%.

Τελευταίο ενδεικτικό παράδειγμα η μελέτη Expat της HSBC, από την οποία προκύπτει ότι οι νέοι ηλικίας 18-34 έχουν τις μεγαλύτερες πιθανότητες να αυξήσουν τις αποδοχές τους, εάν «κυνηγήσουν» τα επαγγελματικά τους όνειρα στο εξωτερικό.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα ευρήματα της μελέτης, οι μέσες απολαβές ενός νέου που μετακόμισε στο εξωτερικό για να εργαστεί αυξήθηκαν κατά 35%, από τα 40.358 δολάρια στα 54.484 δολάρια.

Για τους μεγαλύτερους, ηλικιακά, εργαζόμενους που επιλέγουν να εργαστούν στο εξωτερικό, οι αυξήσεις στις απολαβές του είναι μικρότερες. Συγκεκριμένα, για τους εργαζόμενους ηλικίας 35-54 ετών, οι απολαβές τους στο εξωτερικό αυξάνονται κατά 24%, ενώ για εκείνους που ηλικιακά ξεπερνούν τα 55 έτη, οι αυξήσεις στις αποδοχές τους είναι μόλις στο 9%.

Να σημειωθεί εδώ πως η μελέτη της HSBC βασίστηκε σε δείγμα 18.000 εργαζομένων από 163 διαφορετικές χώρες του πλανήτη.

Πηγή:

Share: