Σε επίπεδα πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο βρίσκονται οι τιμές των τροφίμων στην Ελλάδα, ενώ πρόκειται για την ακριβότερη χώρα μεταξύ των «28» της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τις τηλεπικοινωνίες, συμπεριλαμβανομένων των συνδέσεων Internet και του τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού. Τα στοιχεία αυτά, που αφορούν το 2018 και προέρχονται από την Eurostat, δείχνουν για μία ακόμη φορά ότι αυτό που κυρίως υποχώρησε στην Ελλάδα τα χρόνια της κρίσης ήταν το διαθέσιμο εισόδημα.

Από την άλλη, οι τιμές αγαθών και υπηρεσιών παρέμειναν σε σχετικά υψηλά επίπεδα, συχνά λόγω των επιβαρύνσεων από έμμεσους φόρους –ΦΠΑ και ειδικούς φόρους κατανάλωσης–, λόγω της διατήρησης ολιγοπωλιακών συνθηκών σε αρκετές αγορές, αλλά και φυσικά εξαιτίας της συνεχιζόμενης εξάρτησης σε αρκετές περιπτώσεις από τις εισαγωγές.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, οι τιμές των τροφίμων στην Ελλάδα το 2018 ήταν 5,2% πάνω από τον μέσο κοινοτικό όρο. Το παραπάνω δυσχεραίνει ειδικά τα φτωχότερα νοικοκυριά, που το μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματός τους κατευθύνεται αναγκαστικά σε δαπάνες για την αγορά βασικών ειδών διατροφής.

Υπενθυμίζεται άλλωστε ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Eurostat την προηγούμενη εβδομάδα, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ στην Ελλάδα σε μονάδες αγοραστικής δύναμης υπολειπόταν το 2018 του μέσου κοινοτικού όρου κατά 32%.

Σε άλλες χώρες του ευρωπαϊκού Νότου, η οικονομία των οποίων έχει ομοιότητες με την ελληνική, οι τιμές των τροφίμων βρίσκονται σε επίπεδα χαμηλότερα από τον μέσο όρο της Ε.Ε.: Στην Πορτογαλία βρίσκονται στο 97,7% του μέσου κοινοτικού όρου, με το κατά κεφαλήν ΑΕΠ να υπολείπεται του μέσου κοινοτικού όρου κατά 24% και στην Ισπανία στο 95,9%, με το κατά κεφαλήν ΑΕΠ να υπολείπεται κατά 9% του μέσου όρου της Ε.Ε. Ακόμη και σε πολύ πλουσιότερες χώρες, όπως για παράδειγμα η Γερμανία, οι τιμές των τροφίμων είναι σε χαμηλότερα επίπεδα από ό,τι στην Ελλάδα.

Εντύπωση προκαλεί την ίδια ώρα η «πρωτιά» της Ελλάδας όσον αφορά το κόστος των τηλεφωνικών συνδέσεων, συνδέσεων Internet και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού (συμπεριλαμβανομένων και των τηλεφωνικών συσκευών). Οι τιμές είναι κατά 57,6% υψηλότερες από τον μέσο όρο στην Ε.Ε. Κάτω από τον μέσο όρο της Ε.Ε., αλλά σε υψηλά επίπεδα δεδομένου του διαθέσιμου εισοδήματος, βρίσκονται οι τιμές στα είδη ένδυσης – υπόδησης (στο 98,3% του μέσου όρου της Ε.Ε.), στα έπιπλα (στο 95,1% του μέσου όρου), στα ποτά και στα προϊόντα καπνού (στο 96,2%). Οι τιμές στα εστιατόρια και στα ξενοδοχεία βρίσκονται 17,3% κάτω από τον μέσο κοινοτικό όρο, γεγονός που τα καθιστά ιδιαιτέρως ελκυστικά, κυρίως στους τουρίστες.

Εκεί όπου η Ελλάδα εμφανίζεται σχετικά πιο φθηνή –λόγω κυρίως των συγκριτικά χαμηλότερων ενοικίων– είναι οι δαπάνες για στέγαση, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για θέρμανση, ηλεκτρικό ρεύμα κ.λπ. Το επίπεδο τιμών είναι στο 61,4% του ευρωπαϊκού μέσου όρου, έναντι 75,5% στην Πορτογαλία και 92,2% στην Ισπανία.

Πηγή:

Share: