Πράγματι από την 15η Ιουνίου 2017 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να βάλει τέλος στους φουσκωμένους λογαριασμους, καταργώντας και τα τελευταία τέλη περιαγωγής που πλήρωναν οι συνδρομητές στην εταιρεία κινητής τηλεφωνίας τους όταν ταξίδευαν σε άλλη χώρα της ΕΕ. Κάθε υπάρχον ή νέο συμβόλαιο που περιλαμβάνει υπηρεσίες περιαγωγής θα μετατραπεί εξ ορισμού σε συμβόλαιο περιαγωγή σαν στο σπίτι σας δηλαδή διεθνής περιαγωγή σε εγχώριες τιμές.Ερωτήσεις και απαντήσεις για την κατάργηση της περιαγωγής

 Παρότιι οι νέοι ενωσιακοί κανόνες καλύπτουν υπηρεσίες δεδομένων, φωνητικές κλήσεις και SMS έχει ενδιαφέρον να δούμε τι ακριβώς ισχύει σε κάθε περίπτωση, απλά και κατανοητά με την μορφή ερωταπαντήσεων.

1. Τι ακριβώς σημαίνει η κατάργηση της περιαγωγής (roaming)

Σημαίνει ότι δεν θα πληρώνω κανένα επιπλέον ποσό όταν ταξιδεύω και χρησιμοποιώ το έξυπνο τηλέφωνό μου στην ΕΕ. Οι επικοινωνίες (τηλεφωνικές κλήσεις, SMS, δεδομένα) που πραγματοποιήθηκαν από άλλη χώρα της ΕΕ θα καλύπτονται στην εθνική σας δέσμη, δηλαδή τα λεπτά, τα μηνύματα SMS και τα gigabyte δεδομένων που καταναλώνετε στο εξωτερικό εντός ΕΕ θα χρεωθούν ή αφαιρεθούν από τον όγκο του εθνικού σας τιμολογιακού προγράμματος ακριβώς σαν να βρισκόσασταν στο «σπίτι» σας (δηλ. στη χώρα όπου ζείτε, εργάζεστε, σπουδάζετε). Σε αντίθεση με το παρελθόν, δεν θα χρειαστεί να πληρώσετε κανένα επιπλέον ποσό, και θα χρησιμοποιείται το κινητό σας τηλέφωνο περιστασιακά σε άλλη χώρα της ΕΕ ή στη χώρα που ζείτε χωρίς καμία διαφορά.

2. Υπάρχουν εξαιρέσεις ή κρυφοί κανόνες;

Μπορείτε να έχετε περιαγωγή σαν στο σπίτι σας όταν βρίσκεστε σε άλλη χώρα της ΕΕ, εκτός από τη χώρα της πραγματικής διαμονής σας (η συνήθης κατοικία σας). Αν μετακομίσετε και αποκτήσετε μόνιμη διαμονή σε άλλη χώρα της ΕΕ, δεν θα είσαστε πλέον σε θέση να επωφεληθείτε από τις προσφορές περιαγωγής σαν στο σπίτι σας από εταιρεία κινητής τηλεφωνίας της χώρας από όπου ήρθατε. Θα έχετε περιαγωγή σαν στο σπίτι σας με κινητή συνδρομή της νέας χώρας διαμονής σας όταν ταξιδεύετε στο εξωτερικό, εντός της ΕΕ.​

3. Για πόσο διάστημα θα μπορώ να έχω περιαγωγή σαν στο σπίτι όταν βρίσκομαι στο εξωτερικό;

Ο γενικός κανόνας είναι ότι εφόσον παραμένετε περισσότερο χρόνο στη χώρα σας απ’ ό,τι στο εξωτερικό, ή χρησιμοποιείτε το κινητό σας τηλέφωνο στη χώρα σας περισσότερο απ’ ό,τι στο εξωτερικό, μπορείτε να έχετε περιαγωγή σε εγχώριες τιμές όταν ταξιδεύετε οπουδήποτε στην ΕΕ. Αυτό θεωρείται ότι αποτελεί εύλογη χρήση των υπηρεσιών περιαγωγής.

Εάν δεν συμβαίνει αυτό, η εταιρεία κινητής τηλεφωνίας σας μπορεί να επικοινωνήσει μαζί σας. Οι εταιρείες (πάροχοι) μπορούν να εντοπίσουν πιθανές καταχρήσεις που βασίζονται στην ισορροπία περιαγωγής και εγχώριας κίνησης σε διάστημα τεσσάρων μηνών αν περνάτε το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου σας στο εξωτερικό και έχετε μεγαλύτερη κατανάλωση στο εξωτερικό απ’ ό,τι στη χώρα σας κατά τη διάρκεια του τετραμήνου, μπορεί η εταιρεία να σας ζητήσει να αποσαφηνίσετε την κατάστασή σας εντός 14 ημερών. Αν συνεχίσετε με χρήση περιαγωγής περισσότερο απ’ ό,τι όταν παραμένετε στη χώρα σας, μπορεί η εταιρεία κινητής τηλεφωνίας να αρχίσει την επιβολή μικρής χρέωσης για την κατανάλωση περιαγωγής σας.

Πόση είναι αυτή; Το όριο θα είναι 3,2 λεπτά EUR ανά ωριαίο λεπτό για φωνητικές κλήσεις και 1 λεπτό EUR ανά SMS. Για τα δεδομένα, η μέγιστη προσαύξηση θα είναι 7,7 EUR ανά GB (από 15ης Ιουνίου 2017), που θα μειωθεί σε 6 EUR ανά GB (από 1ης Ιανουαρίου 2018), 4,5 EUR ανά GB (από 1ης Ιανουαρίου 2019), 3,5 EUR ανά GB (από 1ης Ιανουαρίου 2020), 3 EUR ανά GB (από 1ης Ιανουαρίου 2021) και, τέλος, 2,5 EUR ανά GB (από 1ης Ιανουαρίου 2022)

4. Υπάρχουν όρια στον όγκο για κλήσεις, αποστολή SMS και χρήση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας σε εγχώριες τιμές, ενόσω ταξιδεύετε;

Εάν στη χώρα σας έχετε απεριόριστες κλήσεις και μηνύματα SMS, θα έχετε απεριόριστες κλήσεις και SMS κατά την περιαγωγή σας εντός της ΕΕ.

Αν στη χώρα σας έχετε απεριόριστα ή πολύ φτηνά δεδομένα κινητής τηλεφωνίας, μπορεί ο πάροχος να εφαρμόσει ένα όριο διασφάλισης (εύλογη χρήση) στη χρήση δεδομένων σε περιαγωγή. Στην περίπτωση αυτή, η εταιρεία κινητής τηλεφωνίας οφείλει να σας έχει ενημερώσει εκ των προτέρων σχετικά με το εν λόγω όριο και πρέπει να σας ενημερώνει σε περίπτωση που το φτάσετε. Αυτό το όριο διασφάλισης θα είναι αρκετά υψηλό ώστε να καλύψει τις περισσότερες, αν όχι όλες, τις ανάγκες περιαγωγής σας. Εάν ξεπεράσετε αυτό το όριο, μπορείτε να συνεχίσετε την περιαγωγή δεδομένων, με μικρή χρέωση (ανώτατο όριο 7,70 EUR/GB + ΦΠΑ· ποσό που θα μειωθεί σταδιακά ώστε να φτάσει τα 2,50 EUR/GB από το 2022).

5. Η περιαγωγή σαν στο σπίτι είναι αυτόματη ή πρέπει να κάνετε κάτι για να την ενεργοποιήσετε;

Δεν χρειάζεται να κάνετε τίποτα. Ο πάροχός σας θα πάψει αυτομάτως να εφαρμόζει τα τέλη περιαγωγής εφόσον χρησιμοποιείτε υπηρεσίες περιαγωγής στο εξωτερικό εντός ΕΕ μετά την 15η Ιουνίου 2017. Φυσικά εάν ταξιδεύετε στο εξωτερικό αλλά όχε σε χώρες, δεν θα αλλάξει τίποτα για σας. Μπορεί να λάβετε κοινοποίηση των αλλαγών στο συμβόλαιό σας σχετικά με τους νέους κανόνες για την περιαγωγή, αλλά σε περίπτωση που δεν ταξιδεύετε στο εξωτερικό, δεν χρειάζεται να δώσετε ιδιαίτερη προσοχή σε αυτές τις αλλαγές. Αν, με την ευκαιρία αυτή, η εταιρεία κινητής τηλεφωνίας σάς ειδοποιήσει για αλλαγές σε οποιουσδήποτε άλλους όρους του συμβολαίου σας, έχετε το δικαίωμα να τερματίσετε το συμβόλαιο χωρίς να υποστείτε κυρώσεις, σε περίπτωση που δεν δέχεστε τις αλλαγές αυτές.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο πάροχος θα σας ενημερώσει για την κατάργηση των τελών περιαγωγής και πώς αυτό θα επηρεάσει το συγκεκριμένο τιμολόγιό σας (π.χ. από την πολιτική εύλογης χρήσης), ενώ το συμβόλαιό σας θα προσαρμοστεί αναλόγως.

Η ενημέρωση του κοινού σχετικά με το συγκεκριμένο τιμολόγιό σας (π.χ. στην ιστοσελίδα του παρόχου σας) θα προσαρμοστεί επίσης όσον αφορά την περιαγωγή. Όταν διασχίζετε τα σύνορα της ΕΕ μετά την 15η Ιουνίου 2017, θα εξακολουθήσετε να λαμβάνετε το μήνυμα SMS που θα σας ενημερώνει ότι είσαστε σε περιαγωγή. Το μήνυμα αυτό θα σας υπενθυμίσει τυχόν πολιτική εύλογης χρήσης για την περιαγωγή που εφαρμόζει η εταιρεία κινητής τηλεφωνίας σας.

6. Τι πρέπει να κάνετε εάν πάτε στο εξωτερικό και δεν μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε την περιαγωγή σαν στο σπίτι και υποστείτε πρόσθετη χρέωση;​

Θα πρέπει πρώτα να αμφισβητήσετε αυτές τις επιπλέον χρεώσεις στον οικείο πάροχο, ο οποίος οφείλει να διαθέτει διαδικασία καταγγελιών. Εάν η εταιρεία επιμένει, πρέπει να ενημερώσετε τον αρμόδιο φορέα στη χώρα σας, δηλαδή την ΕΕΤΤ, η οποία θα διευθετήσει την υπόθεση.

7. Εάν ταξιδεύετε συχνά και διαθέτεται ήδη συγκεκριμένο τιμολόγιο περιαγωγής το οποίο έχετε ειδικά επιλέξει (π.χ.: πληρώνετε λίγο περισσότερο από τη ρυθμιζόμενη τιμή περιαγωγής της ΕΕ εντός ΕΕ, αλλά έχετε πολύ καλές τιμές περιαγωγής στις ΗΠΑ και τον Καναδά, όπου ταξιδεύετε συχνά), μπορείτε να το διατηρήσετε μετά την 15η Ιουνίου 2017;

Ναι. Η εταιρεία κινητής τηλεφωνίας σας θα επικοινωνήσει μαζί σας πριν από την 15η Ιουνίου 2017 και θα σας ρωτήσει εάν επιθυμείτε να διατηρήσετε το ειδικό τιμολόγιο περιαγωγής σας. Αν το επιβεβαιώσετε, θα διατηρηθεί. Αν απαντήσετε αρνητικά ή δεν απαντήσετε, θα ενεργοποιηθούν αυτόματα  οι νέοι κανόνες για την περιαγωγή σαν στο σπίτι σας.

8. Τα νέα δικαιώματα καλύπτουν επίσης τις κλήσεις από τη χώρα σας προς τους φίλους σας στο εξωτερικό;

Όχι. Οι κλήσεις από τη χώρα σας δεν είναι περιαγωγή. Τα νέα δικαιώματα αφορούν επικοινωνίες (φωνητικές κλήσεις, μηνύματα SMS, δεδομένα) που πραγματοποιούνται κατά την περιαγωγή εντός ΕΕ, δηλαδή όταν ταξιδεύετε σε άλλη χώρα της ΕΕ. Οι τιμές κλήσεων από τη χώρα σας σε ξένη χώρα, συμπεριλαμβανομένης της ΕΕ, δεν υπάγονται σε ρύθμιση.

9. Εάν ταξιδεύετε και καλέσετε ή στείλετε μήνυμα σε έναν φίλο, ενδιαφέρει σε ποιον πάροχο είναι ή εάν πρόκειται για σταθερό ή κινητό;

Όχι. Εφόσον είστε σε περιαγωγή στην ΕΕ, όλες οι κλήσεις προς κινητούς και σταθερούς αριθμούς στην ΕΕ θα λογίζονται στην εθνική σας δέσμη (όγκο) λεπτών (ή θα είναι απεριόριστη, αν έχετε απεριόριστες κλήσεις στη χώρα σας), ακριβώς σαν να καλούσατε εντός της χώρας σας. Εάν έχετε διακριτούς όγκους, τους λεγόμενους «on-net» και «off-net» στην εθνική σας δέσμη, όλα τα ωριαία λεπτά περιαγωγής μπορούν στο σύνολό τους να αφαιρούνται από τον όγκο off-net, καθώς επίσης και όταν καλείτε έναν άλλο συνδρομητή της ίδιας εγχώριας εταιρείας κινητής τηλεφωνίας κατά την περιαγωγή.

10. Πώς θα μπορέσετε να εντοπίσετε τιμολόγια τύπου περιαγωγή σαν στο σπίτι σας στους τοπικούς σας παρόχους;

Η περιαγωγή σαν στο σπίτι σας θα είναι το προκαθορισμένο τιμολόγιο για όλα τα προγράμματα που περιλαμβάνουν περιαγωγή. Εάν έχετε ήδη ένα τιμολογιακό πρόγραμμα που περιλαμβάνει ρυθμιζόμενη περιαγωγή, θα περάσετε αυτόματα σε περιαγωγή σαν στο σπίτι σας. Αν θέλετε να αγοράσετε ένα νέο τιμολογιακό πρόγραμμα που περιλαμβάνει περιαγωγή μετά τις 15 Ιουνίου 2017, ο πάροχός σας θα σας παρουσιάσει αυτό το πρόγραμμα με περιαγωγή σαν στο σπίτι σας από ω προεπιλογή.

11. Σε ποιες χώρες ισχύει η κατάργηση της περιαγωγής;

Και στις 28 χώρες της ΕΕ: Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ελλάδα, Εσθονία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Κάτω Χώρες, Κροατία, Κύπρος, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Ουγγαρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Σουηδία, Τσεχική Δημοκρατία, Φινλανδία.Στις χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου: στην Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, τη Νορβηγία η περιαγωγή σαν στο σπίτι σας θα εισαχθεί σύντομα μετά τις 15 Ιουνίου.

12. Τι ισχύει αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε την περιαγωγή σαν στο σπίτι σας σε πλοία, εντός της ΕΕ;

Εφόσον συνδέεστε άμεσα με επίγειο δίκτυο κινητών επικοινωνιών (π.χ. σε ποταμούς, λίμνες ή κατά μήκος της ακτής) ναι — διαφορετικά όχι. Οι κανόνες της ΕΕ σχετικά με την περιαγωγή ισχύουν μόνο για επίγεια δίκτυα κινητών επικοινωνιών. Μόλις οι υπηρεσίες παρέχονται μέσω άλλου είδους ραδιοδικτύων, λ.χ. μέσω δορυφορικών συστημάτων σε πλοία ή αεροσκάφη, δεν υπόκεινται στα δεσμευτικά ανώτατα όρια τιμών της ΕΕ.

13. Πώς μπορείτε να γνωρίζετε τον όγκο των δεδομένων με περιαγωγή σαν στο σπίτι που δικαιούστε;

Εάν η εθνική σας δέσμη υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας περιλαμβάνει απεριόριστα δεδομένα, ο πάροχός σας πρέπει να σας παρέχει μεγάλο όγκο δεδομένων περιαγωγής σαν στο σπίτι, ανάλογα με την τιμή της δέσμης κινητών υπηρεσιών σας.

Ο πάροχός σας οφείλει να σας ενημερώνει με σαφήνεια για το επιτρεπόμενο όριο δεδομένων της περιαγωγής σαν στο σπίτι σας. Σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε περισσότερα δεδομένα κατά την περιαγωγή απ’ ό,τι προβλέπει το επιτρεπόμενο όριο, ενδέχεται να χρεωθείτε ένα μικρό τέλος (βλ. επίσης ερώτηση 21).

Σε περίπτωση που θέλετε να ελέγξετε τον υπολογισμό της εταιρείας κινητής τηλεφωνίας, δείτε πώς: ο όγκος περιαγωγής δεδομένων πρέπει να είναι τουλάχιστον διπλάσιος του όγκου που προκύπτει διαιρώντας την τιμή της δέσμης υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας σας (χωρίς ΦΠΑ) διά 7,7 EUR. Προς ενημέρωσή σας, 7,7 EUR είναι η μέγιστη τιμή που πρέπει να πληρώσει ο πάροχός σας στην αλλοδαπή εταιρεία κινητής τηλεφωνίας για 1 GB δεδομένων εφόσον βρίσκεστε στο εξωτερικό, εντός ΕΕ, κατά τη διάρκεια του 2017. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να έχετε περισσότερα δεδομένα με περιαγωγή σαν στο σπίτι σας απ’ ό,τι ο όγκος δεδομένων που μπορεί να αγοράσει η εταιρεία κινητής τηλεφωνίας σας με τη μηνιαία συνδρομή σας από τον ξένο πάροχο, του οποίου το δίκτυο χρησιμοποιείτε στο εξωτερικό.

Παράδειγμα: Στη χώρα σας, έχετε δέσμη υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας, περιλαμβανομένων απεριόριστων κλήσεων, μηνυμάτων SMS και δεδομένων για 42 EUR (35 EUR εκτός ΦΠΑ 20 %). Όταν ταξιδεύετε στο εσωτερικό της ΕΕ, μπορείτε να πάρετε περιαγωγή σαν στο σπίτι σας για απεριόριστες κλήσεις και μηνύματα SMS, και τουλάχιστον 9,1 GB δεδομένων (2 * (35 / 7,7) = 9,1).

14. Εάν τα δεδομένα σας δεν είναι απεριόριστα τι συμβαίνει;

Εάν ο πάροχός σας δεν σας έχει γνωστοποιήσει ρητά σχετικά με όριο περιαγωγής δεδομένων, μπορείτε βρισκόμενοι στο εξωτερικό να επωφεληθείτε από τον πλήρη όγκο των δεδομένων του εθνικού σας συμβολαίου.

Η εταιρεία κινητής τηλεφωνίας έχει μόνο το δικαίωμα να εφαρμόσει όριο δεδομένων για περιαγωγή σαν στο σπίτι σας το 2017 σε περίπτωση που πληρώνετε λιγότερο από 3,85 EUR/GB για δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν (το 2018 λιγότερο από 3 EUR/GB, ενώ το 2019 λιγότερο από 2,25 EUR/GB). Το πραγματικό όριο εξαρτάται από το μηνιαίο ποσό που καταβάλλετε για το κινητό σας συμβόλαιο. Το όριο υπολογίζεται όπως στην ερώτηση 19.

Παράδειγμα 1: Στη χώρα σας, έχετε δέσμη υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας, περιλαμβανομένων απεριόριστων κλήσεων, μηνυμάτων SMS και 3 GB δεδομένων για 30 EUR (25 EUR εκτός ΦΠΑ 20 %). Στην περίπτωση αυτή, 25 EUR / 3GB = 8,3 EUR/GB. Όταν ταξιδεύετε στο εσωτερικό της ΕΕ, μπορείτε να πάρετε περιαγωγή σαν στο σπίτι σας για απεριόριστες κλήσεις και μηνύματα SMS, και 3 GB δεδομένων, ακριβώς όπως στη χώρα σας.

Παράδειγμα 2: Στη χώρα σας, έχετε δέσμη υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας, περιλαμβανομένων απεριόριστων κλήσεων, μηνυμάτων SMS και 10 GB δεδομένων για 30 EUR (25 EUR εκτός ΦΠΑ 20 %). Ο υπολογισμός είναι 25 EUR / 10 GB = 2,5 EUR/GB. Όταν ταξιδεύετε εντός ΕΕ, μπορείτε να έχετε περιαγωγή σαν στο σπίτι σας για απεριόριστες κλήσεις και μηνύματα SMS, και τουλάχιστον 6,5 GB δεδομένων (2 * (25/7,7) = 6,5). Εάν η εταιρεία κινητής τηλεφωνίας επιθυμεί να εφαρμόσει ένα τέτοιο όριο δεδομένων κατά τη διάρκεια περιαγωγής, πρέπει να σας ενημερώσει σαφώς σχετικά με τον διαθέσιμο όγκο και κάθε φορά που καταναλώνετε αυτόν τον όγκο ενόσω βρίσκεστε στο εξωτερικό.

15. Εάν υπερβείτε τα όρια της περιαγωγής «σαν στο σπίτι», ποιες είναι οι πρόσθετες χρεώσεις που μπορεί να σας επιβάλει ο πάροχός σας;

Πέρα από την πολιτική εύλογης χρήσης της περιαγωγής σαν στο σπίτι σας, μπορεί η εταιρεία κινητής τηλεφωνίας σας να επιβάλει ένα μικρό τέλος για κατανάλωση περιαγωγής:

3,2 λεπτά EUR ανά ωριαίο λεπτό για πραγματοποιηθείσες φωνητικές κλήσεις (+ ΦΠΑ)

1 λεπτό EUR ανά SMS (+ ΦΠΑ)

7,7 EUR ανά GB δεδομένων (+ ΦΠΑ)(λιγότερο από 1 λεπτό EUR ανά MB)

Για τα δεδομένα, αυτό είναι 6,5 φορές λιγότερο απ’ ό,τι τα σημερινά τέλη περιαγωγής και 26 φορές μικρότερο από την επιβάρυνση που χρεώθηκε το 2015. Για πραγματοποιηθείσες κλήσεις, αυτό είναι 36% λιγότερο απ’ ό,τι τα σημερινά τέλη και έξι φορές μικρότερο από την επιβάρυνση που χρεώθηκε το 2015. Για SMS, αυτό είναι 50 % λιγότερο απ’ ό,τι τα σημερινά τέλη και έξι φορές μικρότερο από την επιβάρυνση που χρεώθηκε το 2015.

16. Τι ισχύει στην περίπτωση των προπληρωμένων καρτών με την περιαγωγή «σαν στο σπίτι»;

Εάν πληρώνετε ανά μονάδα, και η εγχώρια τιμή μονάδας σας για δεδομένα είναι μικρότερη από 7,7 EUR ανά GB, ο πάροχός σας μπορεί να εφαρμόσει περιαγωγή όπως στο σπίτι σας με όριο όγκου δεδομένων. Το όριο αυτό πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσο με τον όγκο που προκύπτει διαιρώντας το εναπομένον πιστωτικό σας στην προπληρωμένη κάρτα σας όταν αρχίζετε να χρησιμοποιείτε υπηρεσίες περιαγωγής δεδομένων (χωρίς ΦΠΑ) δια 7,7 EUR. Για παράδειγμα, εάν έχετε 13 EUR (10,8 EUR εκτός ΦΠΑ 20 %) υπόλοιπο στην κάρτα SIM σας κατά την έναρξη της περιαγωγής δεδομένων, θα έχετε τουλάχιστον 10,8/7,7 = 1,4 GB δεδομένα περιαγωγής. Προς ενημέρωσή σας, 7,7 EUR είναι η μέγιστη τιμή που πρέπει να πληρώσει το 2017 η εταιρεία κινητής τηλεφωνίας σας στον αλλοδαπό πάροχο για 1 GB δεδομένων εφόσον βρίσκεστε στο εξωτερικό, εντός ΕΕ. Αυτό σημαίνει ότι στην περιαγωγή σαν στο σπίτι σας λαμβάνετε ακριβώς τον όγκο των δεδομένων περιαγωγής που έχετε προκαταβάλει. Για φωνητικές κλήσεις και μηνύματα θα πληρώσετε ακριβώς την ίδια τιμή μονάδας όπως στη χώρα σας.

Πηγή: http://www.insider.gr/epiheiriseis/tehnologia/51726/erotiseis-kai-apantiseis-gia-tin-katargisi-tis-periagogis

Share: