Η Επιτροπή Μονίμων Αντιπροσώπων των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επιβεβαίωσε την συμφωνία για διενέργεια αυστηρότερων ελέγχων σε υπηκόους τρίτων χωρών (χώρες που δεν ανήκουν στον χώρο Σένγκεν) πριν αυτοί ταξιδέψουν σε ευρωπαϊκό έδαφος και όπου απαιτείται, την άρνηση χορήγησης άδειας ταξιδίου.Έρχονται αυστηρότεροι έλεγχοι και … άδεια ταξιδίου 7 ευρώ για την είσοδο σε ευρωπαϊκό έδαφος

Το Ευρωπαϊκό σύστημα πληροφοριών και άδειας ταξιδίου (ETIAS), έχει σκοπό να συμβάλει στη βελτίωση της εσωτερικής ασφάλειας, στην πρόληψη της παράνομης μετανάστευσης, στην προστασία της δημόσιας υγείας και στη μείωση των καθυστερήσεων στα σύνορα καθώς θα εντοπίζει τα άτομα που ενδέχεται να συνιστούν κίνδυνο σε έναν από τους προαναφερόμενους τομείς πριν την άφιξή τους στα εξωτερικά σύνορα του χώρου Σένγκεν, (22 κράτη – μέλη της ΕΕ συν την Ισλανδία, την Νορβηγία, την Ελβετία και το Λίχτενσταϊν).

Άδεια ταξιδίου, παράβολο 7 ευρώ και βάσεις δεδομένων της Europol

Το Ευρωπαϊκό σύστημα πληροφοριών και άδειας ταξιδίου θα αφορά σε πολίτες «τρίτων χωρών», ήτοι κρατών που δεν ανήκουν στον χώρο Σένγκεν και οι οποίοι δεν έχουν υποχρέωση θεώρησης βίζα, όπως οι πολίτες από τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Αργεντινή, τη Βενεζουέλα κ.α που υπολογίζονται σε 30 εκ ετησίως. Οι πολίτες αυτών των κρατών θα πρέπει να λαμβάνουν άδεια ταξιδίου μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής καταβάλλοντας τέλος 7 ευρώ. Η συγκεκριμένη άδεια θα έχει τριετή διάρκεια.

Οι πληροφορίες που θα καλούνται να υποβάλουν οι ενδιαφερόμενοι θα εξετάζονται σε αντιπαραβολή με βάσεις δεδομένων της ΕΕ (Europol) αλλά και της Interpol. Σε περίπτωση που οι ευρωπαϊκές αρχές δεν εντοπίσουν προβλήματα στα στοιχεία του ταξιδιώτη ή αυτά δεν απαιτούν περαιτέρω ανάλυση, η άδεια ταξιδίου θα εκδίδεται αυτόματα.

Σε περίπτωση που εντοπιστούν προβλήματα ή χρειάζονται περισσότερες πληροφορίες από τον ταξιδιώτη (το λεγόμενο « hit») τότε οι ευρωπαϊκές αρχές θα συνεργάζονται με τις εθνικές αρχές των κρατών – μελών του χώρου Σένγκεν. Η έκδοση άδειας εισόδου ή η άρνησή της σε περίπτωση αίτησης η οποία έχει ενεργοποιήσει κάποιο hit γίνεται το αργότερο εντός 96 ωρών από την υποβολή της αίτησης ή, στις περιπτώσεις που ζητούνται πρόσθετες πληροφορίες, εντός 96 ωρών από τη λήψη των εν λόγω πληροφοριών.

Τι θα ισχύει σε αεροδρόμια και λιμάνια

Πριν από την επιβίβαση, οι αερομεταφορείς και οι θαλάσσιοι μεταφορείς οφείλουν να επαληθεύουν κατά πόσον οι υπήκοοι τρίτων χωρών που υπόκεινται στην υποχρέωση έκδοσης άδειας ταξιδίου έχουν πράγματι στην κατοχή τους έγκυρη άδεια ταξιδίου. Τρία χρόνια μετά την έναρξη λειτουργίας του ETIAS, η υποχρέωση αυτή θα ισχύει και για τους διεθνείς μεταφορείς που μεταφέρουν ομάδες ατόμων από μία χώρα σε άλλη με τουριστικά λεωφορεία.

Η άδεια ταξιδίου δεν παρέχει αυτόματο δικαίωμα εισόδου ή παραμονής· η τελική απόφαση λαμβάνεται από τον συνοριοφύλακα.

Κάθε άδεια ταξιδίου ισχύει για τρία έτη ή έως τη λήξη ισχύος του ταξιδιωτικού εγγράφου που δηλώθηκε κατά την υποβολή της αίτησης, όποιο από τα δύο προηγείται.

https://www.youtube.com/watch?v=PXz8fWH9hH8

Πηγή:http://www.pronews.gr/amyna-asfaleia/diethnis-asfaleia/682507_erhontai-aystiroteroi-eleghoi-kai-adeia-taxidioy-7-eyro-gia

Share: