Σχεδόν όλοι οι φοιτητές, όπως εξάλλου η πλειοψηφία των Ελλήνων στην Ελλάδα, κατεβάζουν ταινίες και μουσική από το διαδίκτυο, χωρίς ποτέ να σκεφτεί κανείς εάν αυτό είναι νόμιμο, εάν διώκεται κτλ.
Έλληνας στη Γερμανία αντιμέτωπος με το νόμο για παράνομο download ταινιών

Πριν γίνει ωστόσο αναφορά στην ασφαλιστική περίπτωση του ασφαλισμένου της ARAG HELLAS, ας γίνει μία αναζήτηση στο διαδίκτυο λ.χ. με τη φράση ”παράνομο κατέβασμα ταινιών στη Γερμανία”, οπότε και θα γίνει αντιληπτή από μαρτυρίες Ελλήνων φοιτητών η έκταση που έχουν λάβει αυτού του είδους οι υποθέσεις.

Η περίπτωση του ασφαλισμένου έχει εν συντομία ως εξής:

Πρωτοετής φοιτητής από την Ελλάδα εγκαθίσταται σε κρατίδιο της Γερμανίας με το πιο αυστηρό νομοθετικό πλαίσιο όσον αφορά το παράνομο κατέβασμα ταινιών από το διαδίκτυο. Συνεχίζει λοιπόν να κατεβάζει από δημοφιλείς ιστοσελίδες γνωστές κινηματογραφικές ταινίες, οι οποίες σημειωτέον δεν έχουν βγει ούτε καν στις κινηματογραφικές αίθουσες. Στο διάστημα του πρώτου εξαμήνου κι έχοντας κατεβάσει παράνομα περί τις 200 ταινίες (περίπου μία την ημέρα), λαμβάνει για πρώτη φορά μία αυστηρή, πολυσέλιδη εξώδικη επιστολή από μεγάλη δικηγορική εταιρία συνοδευόμενη από δικαστική απόφαση άρσης απορρήτου και γνωστοποίησης ονοματεπωνύμου και διεύθυνσης του χρήστη του συγκεκριμένου στίγματος IP, η οποία τον καλεί να καταβάλει εξωδίκως, εντός δέκα ημερών αποζημίωση ύψους 815 Ευρώ για το κατέβασμα μίας συγκεκριμένης ταινίας, άλλως ενδέχεται να ζητηθεί η ποινική του δίωξη και η αντίδικος γνωστή εταιρία παραγωγής ταινιών θα διεκδικήσει δικαστικώς υπερδιπλάσια αποζημίωση κτλ.

Ο ίδιος τρομοκρατημένος και μη γνωρίζοντας την γερμανική έννομη τάξη απευθύνθηκε στην ARAG HELLAS κι έχοντας το κατάλληλο ασφαλιστικό πρόγραμμα Νομικής Προστασίας Οικογενείας, με κάλυψη στο Εξωτερικό, συνδέθηκε απευθείας με τη Νομική Υπηρεσία της ARAG HELLAS. Ο ασφαλισμένος έλαβε στην συνέχεια και δεύτερη και τρίτη εξώδικη επιστολή από άλλες δικηγορικές εταιρίες που αφορούσαν άλλες ταινίες, καλούμενος άμεσα να καταβάλλει εξωδίκως αντίστοιχα ποσά προς αποφυγή ποινικής δίωξης και δικαστικής διεκδίκησης υπερδιπλάσιων αποζημιώσεων σε βάρος του.

Το πρώτο και εύλογο ερώτημα του ιδίου είναι, εάν πρέπει να διακόψει τις σπουδές του στη Γερμανία, διότι αναλογιζόμενος τις υψηλές αποζημιώσεις για το παράνομο κατέβασα ταινιών στη Γερμανία λ.χ. για τα πνευματικά δικαιώματα του παραγωγού, της μουσικής της ταινίας κτλ. επί 200 ταινίες που κατέβασε, αντιλαμβάνεται ότι ούτε ο ίδιος ούτε οι γονείς του δύνανται να ανταπεξέλθουν σε αυτά τα υψηλά ποσά αποζημίωσης.

Σημειωτέον ότι στη Γερμανία οι εν λόγω υποθέσεις αποτελούν μία ολόκληρη βιομηχανία μεγάλων και ισχυρών δικηγορικών εταιριών, που ευνοούνται από την Γερμανική Νομολογία και οι εταιρίες τηλεπικοινωνιών γνωστοποιούν πολύ γρήγορα το στίγμα (IP address) του εκάστοτε χρήστη του διαδικτύου που κατεβάζει ταινίες και συνεπώς δεν χωρεί αμφισβήτηση το γεγονός ότι κατέβασε παράνομα ταινίες από το διαδίκτυο.

Τι έκανε η ARAG HELLAS για τον ασφαλισμένο της;

Η Νομική Υπηρεσία της ARAG HELLAS ήταν από την πρώτη στιγμή της αναγγελίας της υπόθεσης έως την επιτυχή αποπεράτωσή της στο πλευρό του ασφαλισμένου. Οι γλωσσομαθείς δικηγόροι της Νομικής Υπηρεσίας, ενημέρωσαν άμεσα τον ασφαλισμένο να μην υπογράψει τα έγγραφα αποδοχής ευθύνης ως είχαν αλλά προέβησαν σε τροποποίηση αυτών. Τον συμβούλεψαν να διαγράψει αμέσως κάθε σχετικό υλικό από τον σκληρό δίσκο και να παραλείψει το κατέβασμα ταινιών από το διαδίκτυο. Η Νομική Υπηρεσία της ARAG επικοινώνησε απευθείας με τους αντίδικους δικηγόρους, δηλώνοντας ότι η ARAG είναι στο πλευρό του εν λόγω ασφαλισμένου και έλαβε αμέσως έγγραφη παράταση των ασφυκτικών προθεσμιών. Στην συνέχεια κατά τόπο αρμόδιος δικηγόρος του δικτύου της ARAG στην Γερμανία, εξειδικευμένος στις εν λόγω υποθέσεις, ανέλαβε ως πληρεξούσιος δικηγόρος του νεαρού φοιτητή τις σκληρές διαπραγματεύσεις με τις αντίδικες δικηγορικές εταιρίες που εκπροσωπούσαν μεγάλες αμερικάνικες εταιρίες παραγωγής ταινιών.

Ο ασφαλισμένος της ARAG ακολούθησε κατά γράμμα τις οδηγίες του Γερμανού δικηγόρου και με τις ενδεδειγμένες νομικές ενέργειες, επετεύχθη μετά από τρεις μήνες ο εξώδικος συμβιβασμός, ήτοι κατεβλήθη αντί των αρχικών αποζημιώσεων αρκετών χιλιάδων Ευρώ, ένα πολύ χαμηλότερο ποσό συνολικά προς το συμφέρον του ασφαλισμένου της ARAG, χωρίς καμία περαιτέρω δίωξη. Επιπλέον ο νεαρός φοιτητής ήταν απαλλαγμένος από την πληρωμή των υψηλών δικηγορικών αμοιβών των Γερμανών δικηγόρων, τις οποίες πλήρωσε, σύμφωνα με το ασφαλιστήριο Νομικής Προστασίας η ARAG HELLAS.

Για δύο πράγματα είμαστε σίγουροι, ότι ο εν λόγω φοιτητής δεν θα ξανά κατεβάσει ταινίες από το διαδίκτυο στη Γερμανία και ότι δεν θα ακυρώσουν ο ίδιος και η οικογένειά του ποτέ το ασφαλιστήριο Νομικής Προστασίας στην ARAG, σύμφωνα με το Τμήμα Ζημιών Εξωτερικού ARAG SE, Υποκατάστημα Ελλάδας.

Πηγή: http://www.sofokleousin.gr/archives/347044.html

Share: