Πολλοί υποψήφιοι αγοραστές μεταχειρισμένων αυτοκινήτων αναζητούν ευκαιρίες εκτός Ελλάδος. Αντίστοιχα, πολλοί έμποροι μεταχειρισμένων εισάγουν και εμπορεύονται αυτοκίνητα, κυρίως από Γερμανία και Ιταλία. Πότε συμφέρει όμως το εισαγόμενο και ποια είναι η διαδικασία; Όλες οι απαντήσεις στο ρεπορτάζ που ακολουθεί.

 

Διαδικασία εισαγωγής μεταχειρισμένου

Κατ’ αρχήν θα πρέπει να βρεθεί το μεταχειρισμένο που μας ενδιαφέρει να εισάγουμε. Οι λύσεις είναι δύο. Είτε απευθυνόμαστε σε έναν έμπορο εδώ στην Ελλάδα, ο οποίος θα αναλάβει όλη τη διαδικασία (γραφειοκρατικά, μεταφορά κλπ), είτε αρχίζουμε το ψάξιμο στο internet, σε sites με μεταχειρισμένα όπως το ιδιαίτερα δημοφιλές www.mobile.de.Από τη στιγμή που βρεθεί το αυτοκίνητο που θα εισάγουμε και φτάσει στην Ελλάδα (οδικώς ή σε νταλίκα), θα πρέπει να το δηλώσουμε στην πλησιέστερη τελωνειακή αρχή άμεσα.

 

Απαραίτητα έγγραφα

 • Πρωτότυπο τιμολόγιο αγοράς ή άλλος τίτλος κυριότητας
 • Πρωτότυπη άδεια κυκλοφορίας
 • Πιστοποιητικό συμμόρφωσης και έγκριση τύπου ή δελτίο κοινοποίησης έγκρισης τύπου για τη διαπίστωση της αντιρρυπαντικής τεχνολογίας που πληροί εκ κατασκευής το όχημα.
 • Δ.Α.Ο. (αντίτυπο για τον παραλήπτη) καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που θα κριθεί απαραίτητο για τον προσδιορισμό του τέλους ταξινόμησης από την αρμόδια τελωνειακή αρχή, ανάλογα με την αντιμετωπιζόμενη κάθε φορά περίπτωση (το είδος του οχήματος, τον τρόπο μεταφοράς κ.τ.λ.)
 • Όταν ο εγκατεστημένος στην Ε.Ε. πωλητής είναι ιδιώτης και για την πώληση συντάσσεται ιδιωτικό συμφωνητικό, απαιτείται η θεώρησή του από Ελληνική Προξενική Αρχή, παρουσία του αγοραστή στο Κράτος – Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που πραγματοποιείται η πώληση.

 

Υπολογισμός τέλους ταξινόμησης

Το τέλος ταξινόμησης υπολογίζεται με τον παρακάτω τύπο:

ΤΕΛΟΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ = (ΤΙΜΗ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ – ΜΕΙΩΣΗ ΒΑΣΕΙ ΗΛΙΚΙΑΣ & ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΩΝ + ΕΞΟΔΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ) x ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΤΕΛΟΥΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ

Το ύψος των συντελεστών του τέλους ταξινόμησης, προσδιορίζεται με βάση τον κυλινδρισμό του κινητήρα των αυτοκινήτων και την αντιρρυπαντική τους τεχνολογία. Οι συντελεστές αυτοί, αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα :

 • Υβριδικά – Ηλεκτροκίνητα

Τα υβριδικά αυτοκίνητα με κινητήρα του οποίου οι εκπομπές ρύπων είναι σύμφωνες με τις ισχύουσες διατάξεις για τα οχήματα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας της Οδηγίας 94/12/ΕΚ ή μεταγενέστερης, καθώς και τα ηλεκτροκίνητα, δεν υπόκεινται σε τέλος ταξινόμησης.

 • Αυτοκινούμενα τροχόσπιτα

Οι παραπάνω συντελεστές εισπράττονται μειωμένοι κατά 50%, προκειμένου για αυτοκινούμενα τροχόσπιτα. Για αυτοκινούμενα τροχόσπιτα με μάζα αναφοράς άνω των 2.610 kg οι συντελεστές του τέλους ταξινόμησης που ισχύουν από 31/12/2013, αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα:

Φορολογητέα Αξία

Η φορολογητέα αξία για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης των επιβατικών αυτοκινήτων διαμορφώνεται από την άθροιση των παρακάτω στοιχείων:

 • Τα έξοδα ασφάλισης και μεταφοράς του αυτοκινήτου στη χώρα.
 • Την τιμή χονδρικής πώλησης από τον κατασκευαστή οίκο του αυτοκινήτου, κατά τύπο, παραλλαγή και έκδοση αυτού, όπως αυτή προκύπτει από τους υποβαλλόμενους τιμοκαταλόγους στην αρμόδια Τελωνειακή Αρχή από τους επίσημους διανομείς αυτοκινήτων, συμπεριλαμβανομένης και της αξίας του προαιρετικού (EXTRA) αυτού εξοπλισμού.

Για μεταχειρισμένα επιβατικά αυτοκίνητα, λαμβάνεται υπόψη η κατά τα παραπάνω τιμή χονδρικής πώλησης όμοιου κατά μάρκα, τύπο, παραλλαγή και έκδοση καινούργιου επιβατικού αυτοκινήτου με τον ίδιο εξοπλισμό, κατά το χρόνο κυκλοφορίας του στη διεθνή αγορά, αφού αυτή μειωθεί κατά το ποσοστό απομείωσης που ορίζεται ανάλογα με την ηλικία του και την κατηγορία αμαξώματος.

Τα ποσοστά απομείωσης των μεταχειρισμένων επιβατικών αυτοκινήτων, ανάλογα με την κατηγορία αμαξώματος και την ηλικία, ανά εξάμηνο και έτος, καθορίζονται ως εξής:

 

Η φορολογητέα αξία, μετά την ως άνω απομείωση, μειώνεται περαιτέρω ποσοστιαία με χρήση συντελεστή 0,30 για κάθε 500 επιπλέον χιλιόμετρα που έχουν διανυθεί από τον ετήσιο μέσο όρο  (15.000). Η απομείωση βάσει διανυθέντων χιλιομέτρων δεν πρέπει να ξεπερνά το 30% της αξίας που προσδιορίζεται μετά την ως άνω απομείωση. Η συνολική απομείωση, περιλαμβανόμενης και της απομείωσης λόγω διανυθέντων χιλιομέτρων πέραν του μέσου όρου, δεν δύναται να υπερβαίνει το 95%.

Για την ακριβέστερη πληροφόρηση ως προς τη φορολογητέα αξία και τον υπολογισμό του τέλους ταξινόμησης, συμπληρώστε το έντυπο φόρμας πληροφόρησης την οποία μπορείτε στη συνέχεια να υποβάλλετε στις αρμόδιες αρχές:

 1. Τμήμα Δασμοφορολογητέας αξίας εμπορευμάτων της Τελωνειακής Περιφέρειας Αττικής: Πλατεία Αγίου Νικολάου, Πειραιάς, fax: 210 4285927, e-mail: dta.axies.emporeumaton@1985.syzefxis.gov.gr.
 2. Τμήμα Δασμοφορολογητέας αξίας Τελωνειακής Περιφέρειας Θεσσαλονίκης, Στρ. Μπραντούνα 3, fax:2313334222, e-mail: ditel.the@n3.syzefxis.gov.gr.

Η φόρμα θα σας επιστραφεί συμπληρωμένη ως προς τη βασική φορολογητέα αξία (τιμή χονδρικής πώλησης, χωρίς τις απομειώσεις). Όταν η βασική αξία αναφέρεται σε ξένο νόμισμα θα λαμβάνεται υπόψη η τρέχουσα ισοτιμία με το ευρώ.

 

Παραδείγματα

1. Παραδείγματα υπολογισμού μείωσης της φορολογητέας αξίας λόγω διανυθέντων χιλιομέτρων.

 • Μεταχειρισμένο επιβατικό αυτοκίνητο διετίας με 36.000 διανυθέντα χιλιόμετρα. Μέσος όρος διανυθέντων χιλιομέτρων για τη διετία: 15.000 x 2= 30.000. Επιπλέον διανυθέντα χιλιόμετρα: 36.000-30.000 = 6.000. Επομένως, η φορολογητέα αξία θα μειωθεί περαιτέρω κατά 6.000/500 x 0,30 = 3,6%
 • Μεταχειρισμένο επιβατικό αυτοκίνητο 18 μηνών με 36.000 διανυθέντα χιλιόμετρα. Μέσος όρος διανυθέντων χιλιομέτρων για τους 18 μήνες: (18 x 15.000)/12= 22.500. Επιπλέον διανυθέντα χιλιόμετρα: 36.000-22.500 = 13.500. Επομένως, η φορολογητέα αξία θα μειωθεί περαιτέρω κατά 13.500/500 x 0,30 = 8,1%

 

2. Παράδειγμα υπολογισμού τέλους ταξινόμησης

 • Έστω, μεταχειρισμένο επιβατικό αυτοκίνητο σεντάν, με τιμή χονδρικής πώλησης €25.000, EURO 6 με ημερομηνία πρώτης κυκλοφορίας 23/8/2015 και θέσης σε ανάλωση 04/06/2017, διανυθέντα χιλιόμετρα 29.049, κυλινδρισμό κινητήρα 1895 κ.ε., προερχόμενο από χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

* Λόγω αλλαγών στη νομοθεσία που αφορά στην απομείωση της φορολογητέας αξίας, υπάρχει πιθανή απόκλιση μεταξύ των αξιών του πίνακα και των διαμορφωτέων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

 

Επίσης σημαντικά

Εισαγόμενα από χώρες εκτός Ε.Ε.

Για τα επιβατικά αυτοκίνητα που εισάγονται από τρίτες προς την Ευρωπαϊκή Ένωση χώρες, επιβάλλεται εισαγωγικός δασμός 10% επί της δασμολογητέας αξίας. Για όσες χώρες όμως, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα έχει συνάψει προτιμησιακές συμφωνίες ο δασμός αυτός μπορεί να είναι μειωμένος ή μηδενικός.

 

Φ.Π.Α.

Όταν τα αυτοκίνητα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Φ.Π.Α., είναι καινούργια δηλ κατά την παράδοσή τους (πώληση) έχουν διανύσει λιγότερα από 6.000 χιλιόμετρα ή δεν έχουν παρέλθει έξι (6) μήνες από τη θέση τους σε πρώτη κυκλοφορία, επιβαρύνονται στην Ελλάδα με συντελεστή Φ.Π.Α. 23%. Σε περίπτωση που έχει καταβληθεί από τον αγοραστή και στο Κράτος-Μέλος αγοράς, χορηγείται σε αυτόν, κατόπιν αιτήσεώς του από το Ελληνικό Τελωνείο, στον οποίο καταβάλλει το Φ.Π.Α., βεβαίωση για την καταβολή αυτή προκειμένου να διεκδικήσει την επιστροφή του Φ.Π.Α. που κατέβαλε στο Κράτος – Μέλος αγοράς (εφόσον βεβαίως προβλέπεται κάτι τέτοιο από την εσωτερική νομοθεσία του κράτους αυτού).

Όταν τα αυτοκίνητα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Φ.Π.Α., είναι μεταχειρισμένα, έχουν διανύσει δηλαδή, κατά την παράδοσή τους (πώληση) περισσότερα από 6.000 χιλιόμετρα και έχουν παρέλθει περισσότεροι από έξι (6) μήνες, από τη θέση τους σε πρώτη κυκλοφορία, δεν καταβάλλεται Φ.Π.Α. στην Ελλάδα, αλλά στη χώρα αγοράς του αυτοκινήτου.

Τα εισαγόμενα στην Ελλάδα από τρίτες χώρες επιβατικά οχήματα επιβαρύνονται με συντελεστή Φ.Π.Α. 23% επί της φορολογητέας αξίας.

 

Φόρος πολυτελείας

Αν η φορολογητέα αξία του οχήματος (τιμή χονδρικής πώλησης αυτοκινήτου από τον κατασκευαστή, αφού μειωθεί λόγω παλαιότητας και διανυθέντων χιλιομέτρων) ξεπερνά τα 20.000 €, επιβάλλεται φόρος πολυτελείας ως εξής:

 • Φορολογητέα αξία                                          ποσοστό φόρου

από 20.000 ευρώ μέχρι και 22.000 ευρώ                 10%

άνω των 22.000 ευρώ μέχρι και 28.000 ευρώ        30%

άνω των 28.000 ευρώ                                                  40%

 

Εξαιρέσεις: Ο φόρος πολυτελείας δεν επιβάλλεται σε κοινοτικά αυτοκίνητα οχήματα τα οποία έχουν ταξινομηθεί σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης πριν από τις 4/03/2010. Επίσης, εξαιρούνται τα επιβατικά αυτοκίνητα που προορίζονται να κυκλοφορήσουν ως δημοσίας χρήσης (ΤΑΧΙ), καθώς και τα αυτοκινούμενο τροχόσπιτα, τα ασθενοφόρα, οι νεκροφόρες, τα οχήματα μεταφοράς κρατουμένων (κλούβες),τα ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα και τα αυτοκίνητα οχήματα με μικτό βάρος μέχρι 3,5 τόνους (διπλοκάμπινα).

 

Επαναταξινόμηση

Επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης και αυτοκίνητα τύπου JEEP, τα οποία είχαν ταξινομηθεί και κυκλοφορήσει στη χώρα, εφόσον μεταφέρονται ή αποστέλλονται σε άλλο κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή εξάγονται σε τρίτη χώρα και επαναφέρονται στην ημεδαπή μέσα σε διάστημα οκτώ (8) ετών από τη διαγραφή τους από τα μητρώα αυτοκινήτων του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, με σκοπό να επαναταξινομηθούν και να τεθούν εκ νέου σε κυκλοφορία, απαλλάσσονται από το τέλος ταξινόμησης.

Πηγή:http://www.gocar.gr/useful/tips/2601,Eisagwgh_metaxeirismenoy_aytokinhtoy_apo.html

Share: