fbpx

Βουτιά στα βαθιά με καταδυτικό τουρισμό – Τι περιλαμβάνει το νομοσχέδιο

Βουτιά στα βαθιά με καταδυτικό τουρισμό – Τι περιλαμβάνει το νομοσχέδιο

Η Ελλάδα θα επιχειρήσει να αποκτήσει ισχυρή θέση στην «πίτα» των 70 εκατ. τουριστών, αλλά και εμπλουτισμού του υφιστάμενου τουριστικού προϊόντος.

Δυναμικό μπάσιμο στην κονίστρα του καταδυτικού τουρισμού επιχειρεί η Ελλάδα, με πανίσχυρο όπλο στη φαρέτρα της τη μοναδικότητα των ελληνικών θαλασσών και του βυθού τους. Η Ελλάδα θα επιχειρήσει να αποκτήσει ισχυρή θέση στην «πίτα» των 70 εκατ. Τουριστών, αλλά και του εμπλουτισμού του υφιστάμενου τουριστικού προϊόντος μέσω της επί θύραις δημιουργίας ενός ευέλικτου θεσμικού πλαισίου που θα εξασφαλίζει την προστασία, διατήρηση και αξιοποίηση του φυσικού και πολιτιστικού υποθαλάσσιου περιβάλλοντος της χώρας με βάση τις αρχές της αειφορίας.

Κάνε like στην σελίδα του FindGR στο Facebook για να ενημερώνεσαι άμεσα για όλα τα νέα!

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του «Ε.Τ.» της Κυριακής, σε βραχύ χρονικό διάστημα προβλέπεται η κατάθεση νομοθετικού πλαισίου για την ανάπτυξη του κλάδου που αίρει απαγορεύσεις που απέκλειαν την ανάπτυξή του. Το νομοσχέδιο, που φέρεται να έχει ολοκληρωθεί υπό τη σκέπη του υπουργείου Τουρισμού και του αρμόδιου υπουργού Χάρη Θεοχάρη (το έχει ανακοινώσει στις προτεραιότητές του) και τη συνεργασία του υφυπουργού Μάνου Κόνσολα χρειάζεται τις υπογραφές άλλων 7 υπουργών, γεγονός ενδεικτικό της πολυδαίδαλης γραφειοκρατίας που διέπει το χώρο.

Αρση περιορισμών

Στο πλαίσιο του νομοθετήματος μεταξύ άλλων αίρεται ο περιορισμός διενέργειας καταδύσεων σε απόσταση 3 μιλίων από αρχαιολογικούς χώρους και αίρονται οι απαγορεύσεις τύπου Lίve Aboard, ή την ύπαρξη δυτών σε πλοία, ενώ προβλέπει την ίδρυση Εθνικού Συμβουλίου Καταδυτικού Τουρισμού.

Στο άρθρο 2 του σχεδίου νόμου τονίζεται ότι ο καταδυτικός τουρισμός είναι κάθε δραστηριότητα που σχετίζεται με την ελεύθερη ή αυτόνομη, καθοδηγούμενη ή μη κατάδυση ή περιήγηση επιφάνειας ή υποβρύχιας περιήγησης σε υποθαλάσσιους χώρους, όπως Καταδυτικά Πάρκα, Επισκέψιμους Ενάλιους Αρχαιολογικούς Χώρους, Νεότερα Ναυάγια και Ελεύθερα Τεχνητά Υποβρύχια Αξιοθέατα, που επιλέγουν οι επισκέπτες – τουρίστες συνδυάζοντας τις διακοπές τους με ατομικές ή οργανωμένες καταδύσεις με συγκεκριμένο εξοπλισμό και τεχνικές, καθώς και η εκμάθηση ή η καθοδήγηση κατάδυσης με σκοπό την εξερεύνηση του υποβρύχιου βυθού με τους ζώντες οργανισμούς και την υποθαλάσσια γεωμορφολογία του για λόγους αναψυχής, άσκησης και απόκτησης γνώσεων και εμπειριών.

Συμβουλευτικό όργανο

Το Εθνικό Συμβούλιο Καταδυτικού Τουρισμού θα είναι μόνιμο, επταμελές, συμβουλευτικό όργανο που εδρεύει στο υπουργείο Τουρισμού και στελεχώνεται από επιστήμονες με γνώση και εμπειρία σε ζητήματα που άπτονται του καταδυτικού τουρισμού, στελέχη του υπουργείου Τουρισμού, Πολιτισμού & Αθλητισμού, Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής και έναν πάροχο καταδυτικών υπηρεσιών αναψυχής εγγεγραμμένο στο μητρώο του άρθρου 8 του ν. 3409/2005 (Α’ 273).

Πάροχος Καταδυτικών Υπηρεσιών Αναψυχής λογίζεται το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που παρέχει υπηρεσίες εκπαίδευσης αυτοδυτών σύμφωνα με το πιστοποιημένο πρόγραμμα εκπαίδευσης Οργανισμού από τον οποίο έχει εξουσιοδοτηθεί ή οργανωμένης – καθοδηγούμενης κατάδυσης ή/και εκμίσθωσης καταδυτικού εξοπλισμού.
Αξιοθέατα Καταδυτικού Τουρισμού είναι τα υποθαλάσσια αξιοθέατα που βρίσκονται ή μπορούν να κατασκευασθούν εντός της ελληνικής επικράτειας και μπορούν να αξιοποιηθούν ως πόλοι έλξης τουριστών που ταξιδεύουν στο πλαίσιο του καταδυτικού τουρισμού, όπως είναι τα Υποβρύχια Αξιοθέατα και τα (ΕΕΑΧ), τα Νεότερα Ναυάγια, τα Ελεύθερα Τεχνητά Καταδυτικά Πάρκα.

Νεότερα Ναυάγια

Οπως αναφέρεται στο άρθρο 7 κατά την κατάδυση στα ναυάγια απαγορεύεται στους καταδυόμενους η οποιαδήποτε επέμβαση ή αλλοίωση στα ναυάγια καθώς η συλλογή, αποκομιδή ή και απλή μετακίνηση οποιωνδήποτε αντικειμένων από τα ναυάγια ή το βυθό πέριξ αυτών.

Επιτρέπεται η πρόσδεση στα ναυάγια πλωτήρα χρώματος πορτοκαλί με το ειδικό σήμα ή της διεθνώς αναγνωρισμένης σημαίας υποδήλωσης καταδύσεων (κόκκινη με άσπρη διαγώνια γραμμή).

Επίσης με άδεια της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής επιτρέπεται η πόντιση πλησίον των νεότερων ναυαγίων ή η πρόσδεση σε αυτά ναύδετων για χρήση από τα καταδυτικά σκάφη, ώστε να αποφεύγεται η αγκυροβολία υπό τον όρο να μη επέρχεται οποιαδήποτε αλλοίωση ή κίνδυνος αλλοίωσης στα ναυάγια.

Στο άρθρο 8 καταγράφεται ότι η ιδιοκτησία στα Ελεύθερα Τεχνητά Υποβρύχια Αξιοθέατα παραμένει στον πριν την πόντιση ιδιοκτήτη τους ή τον τυχόν διάδοχο αυτού, ο οποίος δικαιούται να τα ανασύρει και αποκομίσει οποτεδήποτε με υποχρέωση να αποκαταστήσει άμεσα πλήρως το υποθαλάσσιο περιβάλλον στην πρότερη κατάσταση.

ΙΔΡΥΣΗ ΑΞΙΟΘΕΑΤΩΝ

Κίνητρα για αναπτυξιακές επενδύσεις

Η χωροθέτηση, η αδειοδότηση, η κατασκευή και η λειτουργία επισκέψιμων Ενάλιων Χώρων, Καταδυτικών Πάρκων, Ελεύθερων Τεχνητών Θαλάσσιων Αξιοθέατων θεωρούνται επενδύσεις αναπτυξιακού, τουριστικού, πολιτιστικού και περιβαλλοντικού χαρακτήρα και μπορούν να επιδοτούνται από εθνικά, ευρωπαϊκά και διεθνή χρηματοδοτικά προγράμματα.

Χορηγίες από φυσικά ή νομικά πρόσωπα προς φυσικά ή νομικά πρόσωπα για τη χωροθέτηση, αδειοδότηση, ίδρυση, κατασκευή και λειτουργία Επισκέψιμων Ενάλιων Αρχαιολογικών Χώρων, Καταδυτικών Πάρκων και Ελεύθερων Τεχνητών Θαλάσσιων Αξιοθέατων απαλλάσσονται του φόρου δωρεάς και ισχύει γι’ αυτές και οποιαδήποτε άλλη απαλλαγή ή ευνοϊκή διάταξη της ισχύουσας για τις χορηγίες νομοθεσίας.

Για τη διενέργεια καταδύσεων ή/και οργανωμένων συνοδευόμενων θαλάσσιων περιηγήσεων επιφανείας και παρατήρησης του βυθού με μάσκα και αναπνευστήρα (snorkeling) μπορούν να χρησιμοποιούνται σκάφη με δυνατότητα διαμονής και διανυκτέρευσης ή και διατροφής των καταδυόμενων επάνω σε αυτά (live aboard).
Οι επιμέρους εκμεταλλεύσεις καταδυτικού πλοίου διαμονής και διανυκτέρευσης (διαχείριση πλοίου, σίτιση, καταδυτικές υπηρεσίες ή παροχή άλλων υπηρεσιών), μπορούν να ασκούνται και από διαφορετικές επιχειρήσεις και φορείς, που μπορούν να έχουν την έδρα τους επί του σκάφους με βάση την πλοιοκτησία ή ολική ή μερική μίσθωση ή άλλου είδους νόμιμη παραχώρηση από τον πλοιοκτήτη ή τον με άλλο νόμιμο τρόπο διαθέτοντα το σκάφος.

ΧΑΡΗΣ ΝΤΙΓΡΙΝΤΑΚΗΣ

Πηγή:

Like this article?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter
Share on linkedin
Share on Linkdin
Share on pinterest
Share on Pinterest
Share on whatsapp
Share on WhatsApp
Share on email
Στείλε το email
Share on print
Εκτύπωσέ το

Στον ιστότοπό μας υπάρχει η δυνατότητα καθημερινής ενημέρωσης και πληροφόρησης σχετικά με τη ζωή της ομογένειας στη Γερμανία. Αυτή η προσπάθεια με τη δική σας συμμετοχή ως «μικροί δημοσιογράφοι», θ’ αποκτήσει νέους ορίζοντες. Μπορείτε να μας δώσετε πληροφορίες για την πόλη σας και τις δράσεις των Ελλήνων εκεί. Να μας διηγηθείτε κάτι που σας συγκίνησε ή σας συγκλόνισε! Να μοιραστείτε μαζί μας τις σκέψεις σας ή τα οράματά σας για την ομογένεια και να τα επικοινωνήσετε με τους απανταχού Έλληνες! Έχετε να μας προτείνετε κάτι σημαντικό που αξίζει να σημειωθεί και να σχολιαστεί; Είχατε συμμετάσχει πρόσφατα σε κάποια εκδήλωση; Για οτιδήποτε σας προκάλεσε το ενδιαφέρον, στείλτε τη μαρτυρία σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω της φόρμας επικοινωνίας μας που θα βρείτε πατώντας εδώ ή στείλτε μας στο mail μας.

Το FindGR αναδημοσιεύει ειδήσεις και χρήσιμα νέα, προσθέτοντας πάντα την πηγή, και εάν αναγράφονται τον συντάκτη, και τον φωτογράφο, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ’ ανάγκην με την άποψη της σελίδας FindGR, επίσης δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές.

Σκοπός του FindGR είναι η σωστή ενημέρωση κοινού.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

No data
Ο υπουργός Υγείας της Γερμανίας, Γενς Σπαν, έκανε γνωστό το απόγευμα της Δευτέρας πως η χώρα του ...
No data
Findgr.de
No data
Σχεδόν ένα δισεκατομμύριο ευρώ έχει καταβάλει την τελευταία δεκαετία η γερμανική κυβέρνηση για έξοδα ...
No data
Findgr.de
No data
Την πλάτη των Γερμανών εξαγωγέων ελαιολάδου στο Ηνωμένο Βασίλειο, βλέπουν οι Έλληνες εξαγωγείς..
No data
Findgr.de