Το αρχιτεκτονικό γραφείο μας ιδρύθηκε το 2000 με έδρα την Αθήνα και υποκατάστημα .

Ο σχεδιασμός με έμφαση στην ποιότητα, τη λειτουργικότητα, την ανάδειξη των τοπικών στοιχείων, αλλά και η αναζήτηση και χρήση νέων υλικών-τεχνολογιών αποτελούν τις βασικές αρχές του γραφείου για τη δημιουργία πρότυπων κτιριακών εγκαταστάσεων που λειτουργούν ως σημεία αναφοράς.

Η εξαιρετική ποιότητα που προσφέρει το κλίμα, η φύση και η ελληνική παράδοση σε διάλογο με τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό είναι για μας τα βασικά εργαλεία στη δημιουργία ενός ξεχωριστού έργου.

Share: