Με μια διάταξη του νομοσχεδίου που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση πριν λίγες ημέρες εφόσον ψηφιστεί θα απαγορεύονται πλέον οι δημοφιλής έως τώρα αναρτήσεις «αγγελίες» για την υιοθεσία αδέσποτων ζώων ή κατοικιδίων που έχουν χαθεί ή ακόμη και των νεογέννητων ζώων

Αντωνόπουλος Γιώργος

Ειδικότερα σύμφωνα με το άρθρο 5 και συγκεκριμένα την παράγραφο 7 προβλέπεται ότι, απαγορεύεται η δημοσίευση αγγελιών για ζώα συντροφιάς προς πώληση, υιοθεσία ή δωρεάν παραχώρηση σε έντυπα, φυλλάδια, τοιχοκολλήσεις ή σε ιστοσελίδες και μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το ίδιο με τα αδέσποτα ισχύει και για τα κουτάβια αλλά και όλα τα νεογέννητα ζώα συντροφιάς.

Οι μόνοι πλέον που θα μπορούν να αναρτούν αγγελίες μέσω διαδικτύου για την υιοθεσία αδέσποτων ζώων θα είναι οι δήμοι αφού διάταξ τους εξαιρεί και συγκεκριμένα αναφέρει ότι «δέσποτα ζώα συντροφιάς, που περισυλλέγονται, και διαπιστώνεται ότι είναι υγιή ή έχουν πλέον αποθεραπευθεί, καθώς και τα προερχόμενα από παράδοση από τον ιδιοκτήτη τους μπορούν να υιοθετούνται από ενήλικα άτομα. Αρμόδιοι για την υιοθεσία αδεσπότων ζώων σύμφωνα με την παρ. 1 του παρόντος άρθρου είναι οι Δήμοι. Οι Δήμοι για το σκοπό αυτό είναι υποχρεωμένοι να ενημερώνουν τους δημότες τους με σχετικές αναρτήσεις στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου και με κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο.
Οι Δήμοι, οι Περιφερειακές Ενότητες και οι Περιφέρειες δημιουργούν δίκτυο ενημέρωσης των πολιτών για τα ζώα που διατίθενται προς υιοθεσία.
Τα φιλοζωικά σωματεία και οι φιλοζωικές ενώσεις επικουρούν το έργο των Δήμων ενημερώνοντας τα μέλη τους και ευρύτερα το κοινό με σκοπό την εξεύρεση ενδιαφερόμενων ατόμων τα οποία θα υιοθετήσουν αδέσποτα ζώα.»

Σύμφωνα με την διάταξη το φυσικό πρόσωπο που υιοθετεί αδέσποτο ζώο απαλλάσσεσαι από όλα τα σχετικά τέλη. Αλλά θα πρέπει ουσιαστικά να το κάνει μόνο μέσω του οικείου δήμου.

Σε άλλες διατάξεις του νομοσχεδίου προβλέπεται ότι θεσπίζεται η επέκταση της διαδικτυακής ηλεκτρονικής βάσης, η οποία πλέον θα συμπεριλαμβάνει επιπλέον πληροφορίες, όπως εάν το ζώο είναι στειρωμένο ή αστείρωτο, η υγειονομική του κατάσταση σε σχέση με νοσήματα που σχετίζονται με τη δημόσια υγεία, εάν είναι εμβολιασμένο ή όχι το ζώο σε σχέση με τη λύσσα κ.α.Καθίσταται το τέλος καταγραφής των ζώων συντροφιάς υποχρεωτικό, και ορίζεται το ελάχιστο ύψος του σε έξι (6) ευρώ.

Ειδικοτερα στην περίπτωση που επιθυμεί τη διατήρηση των νεογέννητων ή δύναται να τα διαθέσει σε νέους ιδιοκτήτους, πάντα με τη μεσολάβηση του Δήμου, είναι υποχρεωμένος σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία τοκετού να δηλώσει την ημερομηνία και το μέγεθος τοκετοομάδας του δεσποζόμενου σκύλου ή γάτας στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, ενώ παράλληλα ο πιστοποιημένος κτηνίατρος που παρακολουθεί το ζώο εισάγει τα στοιχεία αυτά στη Διαδικτυακή Βάση Δεδομένων των Ζώων Συντροφιάς του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και στο διαβατήριο του ζώου. Επιβάλλεται ειδικό τέλος αστείρωτου ζώου συντροφιάς που ανέρχεται σε εκατό (100) ευρώ ανά έτος για κάθε αστείρωτο ζώο. Το προαναφερθέν τέλος αποδίδεται από τον ιδιοκτήτη του ζώου απευθείας στον οικείο Δήμο όταν το ζώο συμπληρώσει το πρώτο έτος της ηλικίας του.

Οι ιδιοκτήτες που κατέχουν περισσότερα από δύο ζώα συντροφιάς (σκύλος, γάτα) οφείλουν να στειρώνουν υποχρεωτικά τα επιπλέον των δύο, με εξαίρεση τους επαγγελματίες εκτροφείς ή πωλητές ζώων συντροφιάς. Τα θηλυκά αστείρωτα ζώα που διατηρούνται από ιδιώτες απαγορεύεται να γονιμοποιούνται πριν από το δεύτερο οιστρικό κύκλο και σε καμία περίπτωση πριν από την παρέλευση εννέα μηνών από τον τελευταίο τοκετό. Επίσης απαγορεύεται η αναπαραγωγή μετά το 9ο έτος της ηλικίας του ζώου και καθορίζεται ανώτατος αριθμός γεννών μέχρι τρεις (3) στη διάρκεια ζωής του ζώου.

Στην περίπτωση που ο ιδιοκτήτης αστείρωτου ζώου θελήσει να αποχωριστεί το ζώο του πριν να ολοκληρωθεί ο κύκλος της ζωής του, έχει τη δυνατότητα αυτή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 1 περίπτωση ζ του άρθρου 5, υπό τον όρο ότι δεν μπορεί να διατηρεί στο εξής αστείρωτα ζώα,

Η δήλωση της απώλειας των ζώων πρέπει να γίνεται αυστηρά μέσα σε δύο (2) ημέρες και οποιαδήποτε άλλη μεταβολή σε σχέση με τα στοιχεία κατάστασης του ιδιοκτήτη ή του ζώου μέσα σε δέκα (10) ημέρες.
Θεσπίζεται η υποχρέωση των κτηνιάτρων να εφαρμόζουν καθολικά το σύστημα σήμανσης και καταγραφής σκύλων και γατών και των ιδιοκτητών τους, και για την επίτευξη του σκοπού αυτού απαγορεύεται η περίθαλψη σκύλου ή γάτας που δε φέρει σήμανση και δεν έχει καταγραφεί στην ηλεκτρονική βάση του ΥΠΑΑΤ, με εξαίρεση τα επείγοντα περιστατικά.

Ο ιδιοκτήτης του ζώου συντροφιάς ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημιά, που προκαλείται από το ζώο

Για τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς, εκτός από εκείνα της παραγράφου 5 του άρθρου 9, η αντίστοιχη ευθύνη βαρύνει τον οικείο Δήμο.

Επίσης ειδικά ο ιδιοκτήτης σκύλου σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου θα πρέπει να μεριμνά για να γίνεται ο περίπατος σκύλων πάντα με συνοδό, ενώ οφείλει να παίρνει τα κατάλληλα μέτρα, ώστε να μην εξέρχεται ελεύθερα ο σκύλος του από το χώρο της ιδιοκτησίας του και εισέρχεται σε χώρους άλλων ιδιοκτησιών ή σε κοινόχρηστους χώρους.

Για την αποφυγή ατυχημάτων υποχρεούται κατά τη διάρκεια του περιπάτου να κρατάει το σκύλο του δεμένο πάντα με λουρί και να βρίσκεται σε μικρή απόσταση από αυτόν. Η ίδια υποχρέωση ισχύει και για τον οποιονδήποτε συνοδό του ζώου, πέραν του ιδιοκτήτη του. Επιπλέον ο ιδιοκτήτης σκύλων οι οποίοι ανήκουν σε μια από τις φυλές επιβάλλεται κατά τη διάρκεια του περιπάτου και εν γένει κατά την έξοδο να τους φορά το κατάλληλο για τη φυλή και την ηλικία φίμωτρο.

Ο ιδιοκτήτης κυνηγετικού σκύλου κατά τη διάρκεια του κυνηγιού ή την οποιαδήποτε μετακίνηση του μαζί με το σκύλο του για το σκοπό αυτόν έχει την υποχρέωση να φέρει μαζί του ενημερωμένο το διαβατήριο του σκύλου του. Οι υποχρεώσεις των περιπτώσεων α` και β` της προηγούμενης παραγράφου δεν ισχύουν για τους σκύλους βοηθείας, καθώς και για τους σκύλους φύλαξης ποιμνίων, τους κυνηγετικούς σκύλους και τους σκύλους έρευνας και διάσωσης κατά τη διάρκεια της φύλαξης του ποιμνίου, του κυνηγιού, της εκπαίδευσης και της έρευνας και διάσωσης, αντίστοιχα.

Επίσης σε άλλο άρθρο του νομοσχεδίου αυστηροποιούνται οι όροι διατήρησης των ζώων συντροφιάς στις πολυκατοικίες και στις μονοκατοικίες με σκοπό τη διασφάλιση της ευζωίας τους και την αρμονικότερη συμβίωση, εν γένει, με το ανθρώπινο στοιχείο.

Συγκεκριμένα επιτρέπεται η διατήρηση δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς σε κάθε κατοικία. Στις πολυκατοικίες, που αποτελούνται από δύο διαμερίσματα και πάνω, επιτρέπεται η διατήρηση δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς σε κάθε διαμέρισμα με την προϋπόθεση ότι αυτά: α) διαμένουν στο ίδιο διαμέρισμα με τον ιδιοκτήτη τους, β) δεν παραμένουν μόνιμα στις βεράντες ή στους ανοιχτούς χώρους του διαμερίσματος, ιδίως κατά τη διάρκεια της νύχτας, γ) η παραμονή στα διαμερίσματα πολυκατοικιών τελεί υπό την επιφύλαξη της τήρησης των κανόνων ευζωίας, των υγειονομικών διατάξεων και των αστυνομικών διατάξεων περί κοινής ησυχίας, και δ) οι σκύλοι ή γάτες έχουν ελεγχθεί ηλεκτρονικά, έχουν σημανθεί, καταγραφεί και φέρουν διαβατήριο σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙΙ του Κανονισμού (ΕΕ) 577/2013.

Δεν μπορεί να απαγορευθεί η διατήρηση ζώων συντροφιάς με τον κανονισμό της πολυκατοικίας, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του προηγούμενου εδαφίου. Με τον ίδιο κανονισμό μπορεί να περιορίζεται ο μέγιστος αριθμός των ζώων, που επιτρέπονται, στα δύο (2) ζώα ανά διαμέρισμα.

Επίσης επιτρέπεται η διατήρηση ζώων συντροφιάς, που έχουν σημανθεί και καταχωρισθεί νομίμως και φέρουν διαβατήριο, στις μονοκατοικίες με την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι κανόνες καλής μεταχείρισης και ευζωίας των ζώων, καθώς και οι ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις και οι αστυνομικές διατάξεις περί κοινής ησυχίας.

Παράλληλα απαγορεύεται η διατήρηση και παραμονή ζώων συντροφιάς σε κοινόχρηστους χώρους της πολυκατοικίας. Επιτρέπεται όμως στην πυλωτή, στην ταράτσα, στον ακάλυπτο χώρο και στον κήπο εφόσον αυτοί είναι περιφραγμένοι και εφόσον υφίσταται η ομόφωνη απόφαση της γενικής συνέλευσης των ιδιοκτητών και τηρούνται οι όροι ευζωίας. Η ως άνω απόφαση της γενικής συνέλευσης δεν απαιτείται εφόσον πρόκειται για σκύλους βοηθείας, σκύλους οδηγούς τυφλών, σκύλους βοηθείας και θεραπείας (Ν. 3868/2010, ΦΕΚ Α΄ 129).

Οι ανωτέρω αριθμητικοί περιορισμοί ισχύουν μόνο για σκύλους και γάτες.

Σε κάθε διαμέρισμα πολυκατοικίας επιτρέπεται η διατήρηση ενός (1) σκύλου ή γάτας ανά τριάντα (30) τετραγωνικά μέτρα. Επιπλέον σε περίπτωση που ο αριθμός των σκύλων και γατών είναι μεγαλύτερος από δύο (2), ο ιδιοκτήτης οφείλει να τα δηλώσει στις αρμόδιες κτηνιατρικές υπηρεσίες και στις αρμόδιες υπηρεσίες δημόσιας υγείας του Δήμου και όπου δεν υπάρχουν, στις αντίστοιχες κτηνιατρικές υπηρεσίες και υπηρεσίες δημόσιας υγείας της οικείας Περιφερειακής Ενότητες.

Σε κάθε μονοκατοικία επιτρέπεται η διατήρηση ενός (1) σκύλου ή γάτας ανά είκοσι (20) τετραγωνικά μέτρα. Επιπλέον σε περίπτωση που ο αριθμός των σκύλων και γατών είναι μεγαλύτερος από πέντε (5), ο ιδιοκτήτης οφείλει να τα δηλώσει στις αρμόδιες κτηνιατρικές υπηρεσίες και στις αρμόδιες υπηρεσίες δημόσιας υγείας του Δήμου και όπου δεν υπάρχουν, στις αντίστοιχες κτηνιατρικές υπηρεσίες και υπηρεσίες δημόσιας υγείας της οικείας Περιφερειακής Ενότητες.

Πηγή:https://www.dikaiologitika.gr/eidhseis/koinonia/200218/apagoreyontai-pleon-oi-anartiseis-sto-internet-gia-yiothesies-zoon-nea-dedomena-gia-skylia-kai-gates-sta-spitia?m=1

 

Share: