Ένα έξτρα εισόδημα, που ξεπερνά τα 551 ευρώ/μήνα, μπορούν να κερδίσουν όσοι ιδιοκτήτες επιλέξουν να μισθώσουν το ακίνητό τους μέσω Airbnb. Οι ενεργές αγγελίες στην Αθήνα είναι σήμερα περισσότερες από 6.500, όταν, για παράδειγμα, πριν από σχεδόν ένα χρόνο ο αριθμός τους μόλις και ξεπερνούσε τις 2.500.

Σύμφωνα με το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριου Ελλάδος (ΞΕΕ) στην αγορά δραστηριοποιούνται περισσότερες από 50 αντίστοιχες με την Airbnb πλατφόρμες, ανεβάζοντας τις προς βραχυχρόνια μίσθωση κατοικίες στην πρωτεύουσα σε περισσότερες από 12.000.

«H υπερφορολόγηση των ξενοδοχείων στην Ελλάδα έχει ως συνέπεια υψηλότερες τελικές τιμές κατά 2,20% έως 6,77%, προκειμένου να επιτευχθεί αντίστοιχο ποσοστό κέρδους με τους ανταγωνιστές τους».

Αυτό είναι το συμπέρασμα πρόσφατης μελέτης της Grant Thornton, η οποία εκπονήθηκε για λογαριασμό του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΞΕΕ), προβάλλοντας, παράλληλα, την ανάγκη εφαρμογής ενός κοινού τρόπου φορολόγησης ξενοδοχείων και καταλυμάτων οικονομίας διαμοιρασμού, που δύναται να δημιουργήσει εισροή εσόδων για το Δημόσιο κατ’ ελάχιστον 341 εκατ. ευρώ ετησίως.

«Η προώθηση της φορολογικής ισότητας στον τουρισμό και γενικά η ορθή αξιοποίηση της οικονομίας διαμοιρασμού στην Ελλάδα θα δημιουργήσουν δυνατότητες αναδιανομής των φορολογικών βαρών προς όφελος των ασθενέστερων, θα βελτιώσουν τον υγιή ανταγωνισμό, θα δημιουργήσουν ώθηση στις υποδομές που δημιουργούν προστιθέμενη αξία και εντέλει θα ενισχύσουν το σύνολο της οικονομίας», καταλήγει χαρακτηριστικά.

Τα εισοδήματα από βραχυχρόνια μίσθωση, πάντως, όπως αναφέρει ο Ελεύθερος τύπος, θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στις δηλώσεις, οι οποίες θα αρχίσουν να υποβάλλονται φέτος την άνοιξη και θα φορολογηθούν με την κλίμακα των ενοικίων (15% για εισόδημα έως 12.000 ευρώ, 35% από 12.000 έως 35.000 και 45% από 35.000 ευρώ και πάνω).

Σε περίπτωση, δε, που παρέχονται οποιεσδήποτε άλλες υπηρεσίες – πλην κλινοσκεπασμάτων-, το εισόδημα θα λογίζεται ως απόρροια επιχειρηματικής δραστηριότητας και θα φορολογείται με 22% μέχρι τις πρώτες 20.000 ευρώ, 29% στο τμήμα από τις 20.001 ευρώ έως τις 30.000 ευρώ, 37% στο τμήμα από τις 30.001 ευρώ έως τις 40.000 ευρώ και 45% στο τμήμα πάνω από τις 40.000 ευρώ. Τέλος, το εισόδημα που αποκτάται από νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες θα φορολογείται με συντελεστή 29% (επιχειρηματική δραστηριότητα).

Πηγή: http://www.tovima.gr/finance/article/?aid=939275

Share: