Πρόκειται για θέσεις προσωπικού ασφαλείας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Με 50 εποχικούς αναμένεται να ενισχυθεί το Μουσείο της Ακρόπολης, προκειμένου να καλύψει τις παροδικές ανάγκες του.

Ειδικότερα, ο φορέας θα εντάξει στο δυναμικό του, με οκτάμηνη σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 50 άτομα για προσωπικό ασφάλειας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες.

 

Πηγή:dimosio.gr

Share: